Osobitné finančné
vzdelávanie
pic2
Vzdelávanie sa poskytuje od 1. 7. 2018.
Individuálna prihláška