O portáli

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS) je zapísaný v Registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania vedeného Národnou bankou Slovenska.

IBV NBS poskytuje osobitné finančné vzdelávanie vo všetkých sektoroch pre základný, stredný a vyšší stupeň formou e-learningu.

IBV NBS v súčasnosti naďalej realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň a pre všetky sektory:

  • poistenia alebo zaistenia
  • kapitálového trhu
  • starobného dôchodkového sporenia
  • doplnkového dôchodkového sporenia
  • prijímania vkladov
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Poplatok za vykonanie OFV je stanovený sumou 25 EUR s DPH pre každý stupeň a za každý sektor, v ktorom uchádzač vykonáva OFV.

Kontaktné údaje:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 1081/31, 821 01Bratislava - Ružinov

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

IČ DPH: SK 2022730369

web: www.ibv-nbs.sk, e-mail: ibv@nbs.sk

webová stránka iba pre OFV: www.ibvofv.sk, e-mail: ibvofv@nbs.sk